1.

ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 55-132
حسن دانایی فرد؛ اسدالله کرد نائیج؛ سمانه لاجوردی

2.

بررسی دلالت‎های واقع‎گرایی انتقادی در ارزشیابی خط‎مشی علم، فناوری و نوآوری

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 357-386
پیمان محمدی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

3.

بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

4.

تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان‌های خدمات عمومی به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی‌های فردی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 24-44
حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری؛ مصطفی آخوندی

5.

تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 245-258
حسن دانایی فرد؛ جبار باباشاهی؛ عادل آذر؛ اسدالله کردنائیج

6.

طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-664
سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی

7.

کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 277-298
مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین

8.

کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 151-174
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

9.

واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108
محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه

10.

واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در ایران

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 379-403
مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمد حسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.