1.

بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 97-124
جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سعید فتحی

2.

بررسی و تحلیل ارزش‌های خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-125
مظاهر یوسفی امیری؛ احمد علی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ مهدی مرتضوی

3.

طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان‌های دولتی

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 346-370
مظاهر یوسفی امیری؛ احمدعلی خائف الهی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اصغر فانی

4.

کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 151-174
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

5.

گونه‌شناسی روایت‌های خط‌مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-73
نیما پروین؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری

6.

ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

7.

مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 255-276
رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی

8.

واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-218
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور

9.

واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108
محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب