1.

استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-327
حسین مهدوی نیا؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد

2.

تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 821-852
صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی

3.

تأملی فقهی در قوادی اینترنتی

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 133-159
محمد محسنی دهکلانی؛ سعید بداغی

4.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 429-450
محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

5.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 55-84
علی محمدیان؛ الهه قلی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمد رضا علمی سولا

6.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 821-847
علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر جهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب