1.

آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 159-169
نسیم کاکی؛ علی کیانی؛ ایوب عزیزی

2.

تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-99
محمد تقی علیپور؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ مجید خالداری

3.

تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 245-260
آرش آذرفر؛ یونس ستاری کرکزلو؛ علی کیانی؛ حشمت ا... خسروی نیا؛ مجید خالداری

4.

تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 421-428
علی اسدی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ احسان ولی پور

5.

تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 465-476
احمد قاسمی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ حشمت‌اله خسروی نیا

6.

مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 9-16
مریم میردریکوندی؛ عباس مسعودی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب