1.

بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 591-600
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

2.

بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-264
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده

3.

تأثیر محلول‌پاشی اوره متناسب با فنولوژی رشد بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی ساتسوما ‏‏(‏Citrus unshiu‏)‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-111
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

4.

روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 493-507
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

5.

شاخص‌های عملکردی و کیفی نارنگی ‌انشو میاگاوا روی شش پایه‌ در شرق مازندران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-66
نگین اخلاقی امیری

6.

کاهش تناوب باردهی در نارنگی انشو با مدیریت مصرف نیتروژن و هرس در شرق مازندران

دوره 42، شماره 3، دی 1390، صفحه 217-225
علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ نگین اخلاقی امیری

7.

مقایسه صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا روی 6 پایه مختلف در شرق مازندران

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 683-695
نگین اخلاقی امیری

8.

ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 117-128
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب