1.

ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 463-482
مرتضی شهبازی‌نیا؛ مجتبی همتی؛ صدیقه جوان

2.

تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 707-723
مرتضی شهبازی نیا؛ فرشته گروئی

3.

تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287
مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان

4.

خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 173-191
مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد

5.

شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 225-241
مرتضی شهبازی نیا؛ معصومه حیدری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.