1.

ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108
قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری

2.

بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-14
غلام رضا طالقانی؛ علی غفاری؛ محمد حقیقی

3.

بررسی تأثیر مشتری‌گرایی مؤسسات خدماتی و بهداشتی بر نوآوری راهبردی (مطالعۀ موردی: بیمارستان نیکان)

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 803-818
محمد حقیقی؛ سونیا عطایی سعیدی؛ علی غفاری

4.

بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-102
غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی

5.

بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 219-232
غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری

6.

بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-38
مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب