1.

فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 151-164
فرانک میرزایی؛ محمد امین سمیع؛ حسین الهیاری

2.

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 53-65
محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

3.

کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 177-191
ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع

4.

مطالعه امکان‌سنجی مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae Pass. با استفاده از GIS در استان یزد

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-10
سعیده السادات فاطمی؛ محمد امین سمیع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب