1.

ارزیابی برنامه‌های توسعة جمهوری اسلامی ایران از منظر بازنمایی و کاربست نظریه‌های رفاه و عدالت اجتماعی (با تأکید بر برنامة پنجم توسعه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-78
محمد جواد زاهدی؛ محمود نوائی لواسانی

2.

تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 219-247
سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی

3.

تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه‌شناسان

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 703-733
پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی

4.

تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن (مطالعه‌ای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور تهران)

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 571-591
مهدیه امامی غفاری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی

5.

جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 633-660
شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد

6.

جامعه‌شناسی زمانمندی زندگی روزمره در گروه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 461-488
زهرا ذاکری نصرآبادی؛ محمدجواد زاهدی؛ وحید قاسمی؛ امیر ملکی

7.

جایگاه انواع سرمایه در پایداری نسلی نظام بهره‌برداری خانوادگی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 223-255
مهدی طالب؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ معصومه شفعتی

8.

رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 59-91
عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی

9.

مدرن‌شدن زنان و صمیمیت زناشویی (مطالعۀ سه نسل از زنان تبریز)

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 227-253
عباس لطفی زاده؛ محمد جواد زاهدی؛ فاطمه گلابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب