1.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

2.

جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-72
احسان لشگری تفرشی

3.

کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14
محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ عزت اله عزتی؛ احسان لشگری تفرشی

4.

واکاوی چارچوب‌ها و ویژگی‌های شناختی رابطۀ سیاست و فضای جغرافیایی در روش‌شناسی پسااثبات‌گرا

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 249-267
احسان لشگری تفرشی

5.

واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 377-388
احسان لشگری تفرشی؛ سید عباس احمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.