1.

اثربخشی آموزش حل مسائل کلامی مبتنی بر طرحواره بر بهبود کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 25-44
امید ابراهیمی؛ رحیم بدری گرگری؛ شهروز نعمتی؛ تورج هاشمی

2.

اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه‌های هیجان‌های منفی تحصیلی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-90
عبداله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری؛ تورج هاشمی

3.

اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تابآوری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 131-147
نرگس پورطالب؛ رحیم بدری گرگری؛ شهروز نعمتی؛ تورج هاشمی

4.

بررسی نقش اتحاددرمانی در اثربخشی درمان با میانجی‌گری همراهی مراجع

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 171-190
شفیقه ایمان زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ تورج هاشمی؛ معصومه آزموده

5.

مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید درپسران دارای نشانه‌های اختلالات افسردگی و پرخاشگری

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 93-107
زینب خانجانی؛ فاطمه باقری؛ تورج هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب