1.

اثر مستقیم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حقوق اتحادیۀ اروپا

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16
عباسعلی کدخدایی؛ علی احدی کرنق

2.

ارزیابی پایبندی دولت‏ها به توصیه‏های گروه ویژۀ اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403
عباسعلی کدخدایی؛ امیر فامیل زوار جلالی

3.

استناد به امنیت ملی در رویۀ حقوقی بین‌المللی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-24
عباسعلی کدخدایی؛ سید رضا جلیلی

4.

تأملی بر مشروعیت سازمان‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
سیده عاطفه قدیری نژاد؛ عباسعلی کدخدایی

5.

حقوق پناهندگان در اتحادیة اروپایی و رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403
عباسعلی کدخدایی؛ جیران عاصمی

6.

دادخواهی اشخاص تحریم‌شدۀ مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1403
عباسعلی کدخدایی؛ سعید باغبان کندری

7.

دادخواهی علیه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402
سعید باغبان کندری؛ عباسعلی کدخدایی

8.

درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 361-380
عباسعلی کدخدایی؛ امیرعباس امیرشکاری

9.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

10.

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-21
عباسعلی کدخدایی؛ محبوبه عباسیان

11.

مذاکرات بین‌المللی در آیینۀ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403
عباسعلی کدخدایی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ امیر لهراسبی

12.

مسئولیت اعضا و نهادهای اتحادیۀ اروپا به سبب ترک فعل در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403
علی احدی کرنق؛ عباسعلی کدخدایی

13.

مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-19
عباسعلی کدخدایی؛ ساسان یوسفی

14.

نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-23
عباسعلی کدخدایی؛ احسان شهسواریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب