1.

بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-48
سحر بهرامی خورشید؛ سعیده قندی

2.

چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-47
سحر بهرامی خورشید؛ روزبهان یزدانی مقدم

3.

ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-57
حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید

4.

ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 59-77
سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده

5.

همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 139-166
سبا هاشمی نسب؛ سحر بهرامی خورشید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب