1.

السفیر فی الهیئةِ غیاث الدین منصور دشتکی: خلاصه‌ای از هیئت بطلمیوسی و اشکالات آن در عهد صفوی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-131
امیرمحمد گمینی؛ فاطمه کیقبادی

2.

بحثی تاریخ‌نگارانه دربارۀ موانع یا عوامل ایجاد انقلاب علمی در تمدن اسلامی و غرب

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 323-328
امیرمحمد گمینی

3.

بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-80
امیرمحمد گمینی

4.

تقابل علمای امامیه و شیخیه بر سر تفسیر دینیِ نجوم جدید: هبةالدین شهرستانی و زین‌العابدین‌ کرمانی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15
رضا آقایی؛ امیرمحمد گمینی

5.

رسالة فی الهیئة نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-80
زهرا توکل؛ امیرمحمد گمینی

6.

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان

دوره 12، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 297-350
امیرمحمد گمینی

7.

علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-93
امیرمحمد گمینی

8.

گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-63
امیرمحمد گمینی

9.

گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 243-290
امیرمحمد گمینی

10.

مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 39-54
امیرمحمد گمینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.