1.

خوانش شلینگ از مسئلۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی»

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 193-211
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

2.

رایشنباخ و گذار از تألیفیِ پیشین به پیشینِ نسبی‌شده

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 147-167
احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله

3.

«متافیزیک شر»؛ تفسیر هستی‌شناختی از نظام آزادی

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 103-125
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

4.

نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 173-196
احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب