1.

آموزش از راه دور ، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان

39و40، شماره 0، اسفند 1376
دکتر غلامحسین زمانی؛ مهندس شهرام مقدسی

2.

بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 477-500
محمد جواد حجازی؛ حسن علیزاده

3.

بررسی هزینه ها ومقایسه ی کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور وحضوری

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر ابوالفضل فراهانی

4.

خودآموزی ومطالعه ی مستقل ونقش آن دریادداری دانش آموختگان تربیت بدنی

دوره 10، شماره 10، دی 1380
دکتر ابوالفضل فراهانی

5.

ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی

6.

شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه پیام‌نور استان تهران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 73-88
طاهره فیضی؛ بهنام شهائی؛ مسعود گرامی‌پور

7.

مقایسۀ عملکرد و خود‌پندارۀ تحصیلی رشتۀ تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 131-144
مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

8.

نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبال رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور

دوره 16، شماره 16، تیر 1382
لقمان کشاورز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب