1.

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 257-270
ابوالفضل فرجی

2.

بررسی پیامد آتش بر پوشش گیاهی تختی ییلاق پارک ملی گلستان

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
مریم شکری؛ نصرت الله صفائیان؛ عبدالناصر اترک چالی

3.

تبین نقش استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلاقانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 349-368
امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ اکرم اصفهانی نیا

4.

تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-20
محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)

5.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 355-367
بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند

6.

تقابل‌سازی؛ الگوی طنزآفرینی سعدی در بوستان و گلستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-18
بهداد بیرانوند

7.

راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-77
عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی

8.

نقد گلستان سعدی از دیدگاه نظریه شناختی- اجتماعی بندورا.

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 461-484
رقیه علائی؛ سارا علائی خرایم؛ حسنعلی ویسکرمی

9.

نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 105-126
شیرزاد طایفی؛ محمّدحسن حسن زاده نیری؛ عبّاس رضوانی

10.

نقد و نظرها قد یم ترین نسخهء خطی گلستان سعدی

دوره 36، شماره 39، اردیبهشت 1381
دکتر برات زنجانى

11.

نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-24
سپیده اسکندری؛ هنگامه آشوری؛ مهرانگیز اوحدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب