1.

ایهام آفرینی ناصر بخارایی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 167-187
محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی

2.

بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-30
علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی

3.

بررسی قلندریات در دیوان عطّار نیشابوری

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 39-61
شیرزاد طایفی؛ عاطفـه شاهسونــد

4.

بررسی ویژگی‌های سبکی اوزان غزل‌های بیدل دهلوی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 57-76
مهدی کمالی

5.

بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-60
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند

6.

تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-39
تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

7.

تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-173
پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی

8.

دلایل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوع‌گویی و واسوخت‌سرایی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 119-134
آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد

9.

روّاد غزل المجون القصصی فی الشعر العربی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر نادر نظام تهرانی

10.

روان‌شناسی عشق در غزل سعدی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 199-212
نجمه نظری؛ راهله کمالی

11.

سایه حافظ در غزل های سایه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ آزاد محمودى

12.

سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 179-196
رضا خبازها

13.

سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 307-332
نعمت¬اله به¬رقم

14.

عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر محمدرضا برزگر خالقی

15.

کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 165-184
تیمور مالمیر

16.

گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 189-206
حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی

17.

نقد آواشناختی ترجمه غزل «روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد» حافظ به ‌زبان روسی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 85-98

18.

نگاه رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 45-65
خداداد بحریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب