1.

الرؤیة الأنثویة فی الخطاب الشعری؛ دراسة مقارنة بین فدوى طوقان وفروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 4، فروردین 2014، صفحه 5-29
محمود حیدری

2.

المرأة بین فروغ فرخزاد و غادة السمان

دوره 10، شماره 1، تیر 2014، صفحه 41-60
علی پیرانی شال

3.

بازنمایی گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مورد مطالعه: گزیدۀ آثار هدایت و فروغ)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 351-374
امیر عظیمی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ حسین آقاجانی مرساء

4.

بررسی تطبیقی ابلیسانه‌های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 23-43
ثریا رحیمی؛ کبری روشنفکر

5.

تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 29-60
خدابخش اسداللهی؛ چیمن فتحی

6.

تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-117
زهرا عرب مرادی؛ سوزان جهانیان؛ حسام ضیایی

7.

عصیان و هنجارگریزی درشعر فروغ فرخزاد و غادة السمان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 93-112
فریده داودی مقدم؛ طاهره اختری

8.

مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون

دوره 19، شماره 1، تیر 1393، صفحه 45-61

9.

مقایسهء زندگی و شعر امیلی دیکنسون و فروغ فرخزاد

54و55، شماره 3، مهر 1383
دکتر بهادر باقری

10.

واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 109-129
مطهره آزادی‌خواه؛ مریم امیرارجمند؛ ماندانا هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب