1.

بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی

2.

بررسی جامعه‌شناختی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 237-262
حسن خیری

3.

بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 133-154
زهره رامین؛ نگار غلامپور

4.

بررسی نشانه شناختی شعر(( مسافر)) سپهری برمبنای نشانه شناسی ساختارگرا ؛ الگوی ریفاتر ویاکوبسن)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 215-242
مهوش خواجوی؛ فرهاد طهماسبی

5.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
علیرضا انوشیروانى

6.

تاریخ‌گرایی و ساختارگرایی در اندیشۀ محمد عابد‌جابری: بررسی و نقد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 239-256
فرامرز میرزازاده

7.

تبیین ساختارگرایانه قوانین مردسالار حاکم بر جریان ادبیات نمایشی مقاومت

دوره 4، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 45-64
سید میثم مطهری؛ مسعود دلخواه

8.

تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 870-897
امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی

9.

تحلیل ساختاری باروری‌ها و زایش‌های فراطبیعی در قصه‌های پریان ایرانی و اسطوره‌های ایرانی، هندی و بین‌النهرینی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-19
ثمین اسپرغم؛ ابوالقاسم قوام؛ سمیرا بامشکی

10.

تحلیل صحنه های ترانه در فیلم‏ های موزیکال برمبنای روایت‏ شناسی ساختارگرا

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 13-23
مهدی حیدریان کرویه.؛ فاطمه حسینی شکیب.

11.

تفاوط

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-26

12.

تکنیک‌های روایی: رویکردی ساختارگرایانه به صنوبر و زن خفتۀ شهریار مندنی‌پور

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 317-338
پیام عباسی؛ علی سعیدی

13.

جامعه شناسی هنر و نقش ایدئولوژی

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
دکتر زهرا رهنورد

14.

چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر جهانگیر معینی علمداری

15.

سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی

16.

شرح چیستی ساختارگرایی با اتکا به آرای سوسور، لوی استروس و پراپ، و واکاوی ردپای تفکر ساختارگرا در نظریه‌های معاصرترجمه

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 551-567
میرسعید موسوی رضوی

17.

مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385
حبیب ابراهیم‌پور

18.

نحوه بازنمایی ارزشهای فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه‏شناختی آگهی‏های تلویزیونی در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 89-118
حمید عبداللهیان؛ حسین حسنی

19.

نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 107-126
حسین گلی؛ غلامعباس رضائی هفتادر

20.

واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 153-171
علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب