1.

بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم

دوره 16، شماره 62، تابستان 1390، صفحه 93-111
علیرضا مهدی پور

2.

بررسی مقایسه‌ای شطرنج‌باز، اثر تسوایگ و چشم‌هایش، اثر علوی از منظر رئالیسم

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 329-354
سمیرا رنجبر؛ محمد حسین حدادی

3.

بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1389، صفحه 75-86
محمد کیومرثی جرتوده

4.

پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف

دوره 8، شماره 14، بهار 1382
فریده علوى

5.

پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
ابومحمد عسگرخانی؛ دیان جانباز؛ محسن عباس زاده مرزبالی

6.

تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-85
احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام

7.

تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-14
محمد مهدی سلطانی سروستانی

8.

توسعۀ روابط روسیه-اسرائیل و تأثیر آن بر منافع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 495-514
سید حامد موسوی؛ امین نائینی

9.

رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آل‌احمد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388
حسین پاینده

10.

رئالیسم و معیارهای آن

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 187-212
رضا صادقی

11.

کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384
آذین حسین زاده

12.

کشمکش های گفتمانی رئالیسم و ایده آلیسم در نقاشی ایران معاصر: طرح رویکردی برای مطالعه تاریخ اجتماعی هنر ایران

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-112
محمدرضا مریدی

13.

مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
بهاره سازمند

14.

نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیّات داستانی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 143-162
محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی؛ علی تقوی

15.

هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو

16.

هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-95
جعفر حق پناه

17.

واقعیت استیلیزه در تئاتر رئالیستی معاصر

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 69-77
محمدمهدی سلطانی سروستانی

18.

واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی)

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 387-500
راحله نیک جوی تبریزیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.