1.

از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-99
خیرالله پروین

2.

آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 83-101
فاطمه قدرتی؛ سعید رحیمیان؛ فریبا حاجیعلی

3.

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-52
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد غفاری زاده

4.

بررسی انسان شناختی تاثیر عرف در پرونده های قضایی زندانیان جرائم غیر عمد

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 255-273
مهدیه محمدی؛ ابراهیم فیاض

5.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
محمد عادل ضیائی

6.

توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی

7.

درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 229-256
خیراله پروین

8.

ساختار نظام قضایی عصر صفوی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 155-169
سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد

9.

سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
جلیل امیدی

10.

شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 863-896
مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده

11.

گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 25-50
علی رضا محمدرضایی؛ فاطمه اکبری زاده

12.

مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 309-330
محسن برهانی؛ عطیه پارساییان

13.

معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 209-225
محسن برهانی؛ رسول احمدزاده

14.

نقش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده در توسعة حقوق معاهدات

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1123-1146
همایون مافی؛ علی قهاری

15.

نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 67-87
محمد مهدی خسروی سلیم

16.

نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 193-211
علی اسلامی پناه

17.

نقش عرف در فقه ابن ادریس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-49
داریوش بخردیان؛ محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد تقی فخلعی

18.

واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 801-819
محمد رسول آهنگران؛ مهدی ساجدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب