1.

اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش‌های فقهی آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 182-167
زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی

2.

اجاره به شرط تملیک

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
علی وفادار

3.

اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-38
حسین بادامچی

4.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
علیرضا فصیحی زاده

5.

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 239-259
سعید منصوری

6.

بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
محسن صفری؛ شهاب مشهدیان

7.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 314-299
زهره حاجیان فروشانی

8.

شرط رهن در عقد اجاره

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
علی اکبر ایزدی فر

9.

ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
عباس محمدی

10.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-19
حمید ابهری

11.

نقش نهاد قائم‌مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 185-200
مسعود وفائی؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ ابراهیم دلشاد معارفسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب