1.

اوحدالدین کرمانی، نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-20
علی محمد موذّنی؛ مهدی حیدری

2.

بازخوانی مواضع تهمت در شهادت

دوره 7، شماره 16، فروردین 1389، صفحه 113-156
علی ایزدی‌فرد؛ محمد قنبرزاده؛ حسین کاویار

3.

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین دربارۀ مصداق شاهد (هود: 17)

دوره 1، شماره 3، مهر 1393، صفحه 475-498
اعظم خداپرست؛ حامد دژآباد

4.

بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 261-280
مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی

5.

بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 83-114
عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان

6.

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید

7.

بررسی و نقد أسناد مصحف امام علی (ع) در منابع فریقین

دوره 68، شماره 0، دی 1379
فتح الله نجارزادگان

8.

جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 161-183
اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان

9.

دفاع از روان‌گرایی در چیستی شاهد

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 37-56
محمدعلی پودینه؛ منصور نصیری

10.

شاهد بودن

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 129-150
جان دورهام پیترز

11.

عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 79-98
علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب