1.

بررسی مناسبات ارزش‌های زیست‌جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 347-374
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر؛ امیر ملکی؛ ربابه فتحی

2.

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20
سعید عطار؛ علی خواجه نایینی

3.

تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1509-1526
مهدیه صانعی؛ محمد زرشگی

4.

تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
کمال الدین هریسی نژاد

5.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 135-170
عبدالرضا علیزاده

6.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ افسر زارع گاریزی

7.

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-55
حمید الهویی نظری

8.

درنگ فرهنگی در پذیرش نظام حقوقی مدنی در زیست جهان اقشار مختلف زنان

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 305-326
محمود قاضی طباطبایی؛ ربابه فتحی

9.

سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 223-249
سپیده میرمجیدی؛ جمشید غلاملو

10.

ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 699-724
عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور

11.

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 131-150
فرزین دهدار

12.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر علی اکبر فرهنگی

13.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1025-1042
ابراهیم موسی زاده

14.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-40
محمد مهدی برغی؛ مسعود حسن آبادی

15.

نظام قضایی و اندیشۀ حقوقی در کلام سعدی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1739-1755
محمد اسحاقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب