1.

اثر pH و دما روی رشد ،ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ،فنل و فلاونویید در ریزجلبک Scenedesmus sp

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-27
پریچهر حناچی؛ آسیه آقا بابایی؛ مصطفی نوروزی

2.

اثر تنش فلزات سنگین در تولید ترکیبات آنتی‌اکسیدانی در ریزجلبک‌های Monoraphidium و Scenedesmus

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-118
پریچهر حناچی؛ آسیه آقابابایی؛ مصطفی نوروزی؛ روشنک زرین قلمی

3.

بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره‌های ریزجلبک Chlorella vulgaris جداشده از خلیج چابهار

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 437-445
گیلان عطاران فریمان؛ علی طاهری؛ ربابه جعفری

4.

تاثیر محیط‌های کشت حاوی غلظت‌های مختلف گلیسرول و گلوکز بر میزان تولید کربوهیدرات، لیپید و پروتئین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جلبک‌های Scenedesmus و Monoraphidium

دوره 74، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 443-452
پریچهر حناچی؛ مرضیه مطلب؛ مصطفی نوروزی؛ روشنک زرین قلمی

5.

حذف آنتی‌بیوتیک نورفلوکساسین از محلول آلوده بوسیله ریزجلبک کلرلا

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1307-1316
زهرا دارابی؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ داود بخشی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.