1.

Application of soil mulches on establishment and growth of native and commercial tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) in an arid environment

دوره 26، شماره 1، شهریور 2021، صفحه 55-69
F. Kazemi؛ M. Jozay؛ F. Salahshoor؛ H. Farhadi

2.

Effect of Applying Integrated Mineral and Organic Fertilizers on Seed Yield, Yield Components and Seed Oil Content of Black Cumin in Central Highlands of Ethiopia

دوره 10، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 97-114
Eticha Dema Shiberu؛ Nigussie Dachassa؛ Temesgen Desalegn؛ Tesfaye Balami

3.

Effect of humic acid and mulches on characteristics of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.)

دوره 24، شماره 1، شهریور 2019، صفحه 51-59
F. Kazemi؛ F. Salahshoor؛ H. Farhadi

4.

Efficiency of Vermicompost on Quantitative and Qualitative Growth of Tomato Plants

دوره 7، شماره 2، تیر 2013، صفحه 467-472
M.A. Abduli؛ L. Amiri؛ E. Madadian؛ S. Gitipour؛ S. Sedighian

5.

Enhancing the Quality and Yield of European Borage (Borago officinalis) by Simultaneous Application of Granulated Compost, Vermicompost and Mycorrhiza

دوره 6، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 283-298
Zahra Shahbazi؛ Amin Salehi؛ Saeid Hazrati؛ Mohsen Movahedi dehnavi

6.

Evaluation of Organic Matter Stability in Wood Compost by Chemical and Thermogravimetric Analysis

دوره 6، شماره 2، تیر 2012، صفحه 425-434
W.M. Nada؛ L. Van Rensburg؛ S. Claassens؛ O. Blumenstein؛ A. Friedrich

7.

Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions

دوره 23، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 295-306
F. Nematollahi؛ A. Tehranifar؛ S.H. Nemati؛ F. Kazemi؛ Gh.A. Ghazanchian

8.

Influence of Organics and Bio Fertilizers on Biochemical Properties of Calendula officinalis L.

دوره 6، شماره 1، شهریور 2019، صفحه 125-136
Shiva Zaferanchi؛ Saeid Zehtab Salmasi؛ Seyed Yahya Salehi Lisar؛ Mohammad Reza Sarikhani

9.

Investigation of Compost and Vermicompost of Water Hyacinth as Growing Media for Lily (Longiflorum×Asiatic)

دوره 8، شماره 3، آذر 2021، صفحه 271-280
Ebrahim Alami؛ Mahnaz Karimi؛ Vida Chalavi

10.

The effects of Organic Nutrient Sources on Yield and Shelf life of Broccoli

دوره 10، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 87-96
Sushanta Kumar Tarafder؛ Mrityunjoy Biswas؛ Asit Baran Mondal

11.

اثر تنش خشکی و مصرف کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 483-495
مجتبی یحیی آبادی؛ محسن دهقانی

12.

اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در کشت گلخانه ای ( Lactuca sativa L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401
سمیه افسری یگانه؛ احمد گلچین؛ مجتبی دلشاد؛ وحید عبدوسی

13.

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهال‌های زالزالک (monogyna Cratagus)، داغداغان (Celtis caucasica) و بنه (Pistacia atlantica) در نهالستان

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-11
فائزه‌السادات طریقت؛ علی صالحی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ مهرداد نیکوی

14.

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 345-356
اعظم فعلی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی

15.

اثر کودهای زیستی و آلی و نظام‌های کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی بر عملکرد ذرت (.Zea mays L) و لوبیاچیتی (.Phaseolus vulgaris L)

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 133-145
رضا فاطمی دوین؛ سید محمد باقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده

16.

اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 195-207
پیمان محمدزاده توتونچی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان

17.

اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره

دوره 20، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 869-888
رقیه محمدپوروشوایی؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمود رمرودی؛ مهدی دهمرده

18.

اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 533-545
لیلا علیزاد؛ معرفت مصطفوی راد؛ کیوان آقائی

19.

ارزیابی اثر رژیم آبیاری و قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی صفات زراعی عفران (Crocus sativus L.) در بسترهای کاشت آلی

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 115-126
مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری

20.

ارزیابی عملکرد کمی، عملکرد اسانس و محتوای عناصر غذایی آویشن در پاسخ به منابع کودی و رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 583-599
محمد طیب بایزیدی اقدم؛ جلال جلیلیان؛ حمید محمدی

21.

ارزیابی کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت با لوبیا تحت تأثیر کودهای زیستی و آلی

دوره 23، شماره 4، دی 1400، صفحه 712-699
رضا فاطمی دوین؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ حسین مقدم؛ بابک متشرع زاده

22.

ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و زراعی تاتوره (‏Datura stramonium L.‎‏) تحت اثر ‏باقیمانده سیستم‌های کشت متداول و کم‌نهاده ‏

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 995-1015
رقیه محمدپوروشوایی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا محمدرضا اصغری پور؛ محمود رمرودی؛ مهدی دهمرده

23.

بررسی برخی راهکارهای غیرشیمیایی مهار نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) در فلفل سبزدر شرایط گلخانه

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 109-117
معصومه صحتی؛ سالار جمالی؛ سید محسن نساج حسینی

24.

بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کتان روغنی در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-154
مهدیه فلاح؛ هاشم هادی؛ رضا امیرنیا؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه

25.

بررسی رژیم‌های تغذیه‌ای مختلف روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه‌ای زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) تحت تنش کم‌آبی

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-27
علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.