1.

از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
یوسف اباذری؛ حسن چاوشیان

2.

پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-60
غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

3.

تأثیر ساختار حکومت بر آسیب های اجتماعی وسیاسی دوره صفویه از نگاه قطب الدین نیریزی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 719-750
یحیی بوذری نژاد؛ الهه مرندی

4.

تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-85
احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام

5.

جامعه‌شناسی ظهور تفکر سیاسی جدید در آستانۀ انقلاب مشروطۀ ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 347-369
احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی قلی پور

6.

دین و سرمایه اجتماعی: «واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعه اسلامی ایران»

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 128-107
محمدتقی پیربابایی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ عیسی حجت؛ محمد سلطان زاده

7.

مطالعه میزان تاثیر فقه و قوانین اسلامی در ساختار محله‌ها و سازه‌های مسکونی بافت تاریخی شهر یزد، نمونه موردی: محله گلچینان شهر یزد

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 205-220
حمید عزیزی بندرآبادی؛ حسن کریمیان

8.

نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی

9.

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 185-201
الهه مرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب