1.

بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383
مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ محمد قویدل سیوکی

2.

پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387
فرشته سجادی؛ الهام توکلی

3.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389
عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

4.

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
الهام نفریه؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری

5.

مطالعه تغییرات پالئواکولوژیکی در مرز کرتاسه-ترشیر در برش الگوی سازند گورپی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385
ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهه زارعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.