1.

آشکارسازی مناطق ساخته‌شدۀ شهری با استفاده از تصاویر مدارهای متفاوت سنتینل 1، مورد مطالعه: شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 709-734
شاهین جعفری؛ سارا عطارچی

2.

اثر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی‌گری ارزش ویژه برند شهر مقصد اصفهان در زمان اپیدمی کووید 19 (مورد مطالعه شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401
یزدان شیرمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ معصومه پنجه پور

3.

ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 751-763
احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی

4.

ارزیابی کارایی شبکه عصبی گازی بافتی در خوشه‌بندی داده‌های بلوک‌های آماری شهر اصفهان مبتنی بر متغیرهای توسعه پایدار شهری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 91-109
هادی تاریقلی زاده؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان

5.

بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان (تالار طویله) بر پایه اسناد

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 141-168
نیما ولی بیگ؛ پرگل سلیمانی مقدم

6.

تأثیر حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر با نقش تعدیل‌گر انگیزه (موردمطالعه: پارک‌های بانوان شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 415-445
مرضیه صفری؛ علی شماعی؛ علی موحد؛ پروانه شاه حسینی

7.

تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست‌پذیری مناطق شهری (مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 411-429
ریحانه مهره کش؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ مهری اذانی

8.

تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 31-42
فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی

9.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 329-342
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی

10.

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-38
اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی

11.

سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 211-227
کرامت‌اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین قهرائی

12.

شبیه سازی رشد شهری با استفاده از مدل LTM و مدلسازی توان اکولوژیک به منظور سنجش تناسب اراضی برای توسعه شهری با روش WLC در چشم انداز سال 1425 (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402
ابوذر بخشی؛ جمال محمدی سید احمدیانی

13.

شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 661-678
بختیار فیضی‌زاده؛ صالحه کاظمی؛ سمیرا شرفی

14.

شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 113-126
زینب آقاداداشی؛ روزبه میرزائی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

15.

عوامل اجتماعی اثرگذار بر شناخت افراد از علل فقر در شهر اصفهان (ارائه مدلی برای سنجش پنداشت از فقر در ایران)

دوره 15، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 447-465
حسن رضا یوسفوند

16.

مکان‌یابی کاربری‏ های اداری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعة موردی: شهر اصفهان)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 243-259
احمد حجاریان

17.

نقش تغییرات کاربری اراضی بر شکل‌گیری دمای سطح زمین در شهرها مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-17
زهره روکی؛ حسین محمدی؛ رحمان زندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب