1.

Effect of hydropriming on morphological and physiological performance of aged groundnut (Arachis hypogaea L.) seeds

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 43-53
Ali Sepehri؛ Hossein Reza Rouhi

2.

Effects of culture medium and supplementation on seed germination, protocorm formation and regeneration of some Phalaenopsis hybrids

دوره 6، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 213-221
Golandam Sharifi

3.

Evaluation of Seed Priming and Culture Media to Improve the Germination Performance and Quality of Sweet Pepper and Eggplant Seedlings

دوره 9، شماره 4، دی 2022، صفحه 415-428
Mehdi Hosseinifarahi؛ Habib Alah Moazen؛ Azam Amiri؛ Mohammad Mahdi Jowkar؛ Javad Mottaghipisheh

4.

Salicylic Acid Improves Tolerance Against Salt Stress Through Boosting Antioxidant Defense System in Black Bean

دوره 8، شماره 2، تیر 2021، صفحه 175-189
Fatemeh Heidarian؛ Parto Roshandel

5.

Seed Priming with Vegetal Protein Hydrolysate Enhances Germination and Early Seedling Growth in Cucumis sativus L.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1404
Mohammad Saadatian؛ Kanara Saleem؛ Haval Abdullah

6.

اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت

دوره 33، شماره 1، مرداد 1387
علی اکبر مرآتان؛ سید محمود غفاری؛ وحید نیکنام

7.

اثر اسید جیبرلیک و لایه‌گذاری بر شکست خواب بذر افرای کَرب

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 419-428
بهرام ناصری؛ مسعود طبری کوچکسرایی

8.

اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 145-159
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

9.

اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم‌های اسید و آلکالین فسفاتاز محور جنینی در مراحل اولیه جوانه‌زنی بذر دو رقم گندم نان

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389
فرح لقا رازقی یدک؛ رضا توکل افشاری؛ فرزاد شریف زاده

10.

بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچة برخی از ژنوتیپ‌ها و ارقام برنج (Oryza sativa L.) ایرانی

دوره 40، شماره 3، دی 1388
اسفندیار فرهمندفر؛ کاظم پوستینی؛ الهیار فلاح؛ رضا توکل افشاری؛ فواد مرادی

11.

بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 9-18
غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ منظر نجف آبادی فراهانى؛ محمد شاهوردی

12.

بررسی اثرهای عمق کاشت و پوشش حفاظتی خاک در رویاندن بذر بارانک در نهالستان های کوهستانی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزائی ندوشن؛ سیدفضل الله عمادیان؛ سیف الله صباغ؛ سعید قاسمی

13.

بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسۀ آن با پوشش گیاهی حاشیۀ‏ رودخانۀ بشار

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 807-818
محسن فرزین؛ وحید کریمیان؛ اسفندیار جهانتاب

14.

تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود

دوره 18، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 373-388
کامیار کاظمی؛ محمد خواجه حسینی؛ احمد نظامی؛ حمداله اسکندری

15.

تأثیر نانو‌ذرات نقره بر کیفیت رویش جوانه‌زنی بذر درخت کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک و آب

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 367-375
مریم قدیری خرزوقی؛ ویلما بایرام زاده؛ محمد حسین داودی

16.

تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک، از بین بردن برگک‌های بذر،

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
کاظم نصرتی؛ حسین آذرنیوند؛ احسان بیژن‌زاده

17.

تاثیر فصل کاشت بر بنیه بذر و برخی شاخص‌های مرتبط با جوانه زنی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 40، شماره 1، آذر 1388
امید لطفی فر؛ غلامعلی اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید احمد سادات نوری؛ سمانه متقی

18.

تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-13
پریسا شکرریز؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ محسن کافی؛ مسعود میرمعصومی

19.

تعیین مناسب‌ترین زمان جمع‌آوری بذر درمنه در استان خراسان

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
علی گزانچیان؛ حامد ظریف‌کتابی؛ اصغر پاریاب؛ اسماعیل فیله‌کش؛ گل‌حسن نعمتی؛ مهدی ایمانی

20.

حضور گیاهان مرتعی در بانک بذر باطله‌های زغال سنگ و مراتع اطراف در معادن کارمزد سوادکوه و کیاسر ساری، استان مازندران

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 587-596
رضا نامجویان؛ جمشید قربانی؛ قدرت اله حیدری؛ قربان وهاب زاده

21.

مدل‌سازی دماهای کاردینال و رفتار جوانه‌زنی بذرهای انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer) تحت تأثیر دما و تیمارهای رفع خفتگی

دوره 73، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 427-437
کیوان ملکی؛ الیاس سلطانی؛ سیاوش حشمتی

22.

مکان‌یابی QTLهای کنترلکنندۀ تحمل به تنش‌های خشکی و شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی برنج

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 585-596
بابک ربیعی؛ زهرا مردانی؛ حسین صبوری؛ عاطفه صبوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب