1.

اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 621-634
مریم سلطانیان؛ علی تدین؛ سیف اله فلاح

2.

ارزیابی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های کنجد تحت شرایط مختلف رطوبت خاک

دوره 23، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 393-407
مجید غلامحسینی؛ فرهاد حبیب زاده؛ پریسا همتی

3.

افزایش بیان ژنهای سوکسینات دهیدروژناز و پروفوبیلینوژن دی آمیناز در پاسخ به تنش شوری درگندم ماهوتی

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
فرهاد قوامی؛ محمد علی ملبوبی؛ محمد رضا قنادها؛ تهمینه لهراسبی؛ بهمن یزدی صمدی؛ جواد مظفری؛ آنیا پلنت

4.

بررسی تاثیر رابطه همزیستی میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر معدنی گیاه گندم رقم پیشتاز

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-63
فرهاد رجالی؛ اشرف اسمعیلی زاد؛ کبری ثقفی

5.

واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.