1.

الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی

دوره 14، شماره 14، دی 1378
دکتر شهلا کاظمی پور

2.

تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی

دوره 2، شماره 22، بهمن 1382
حمید عبداللهیان؛ هوشنگ نایبی

3.

تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی افغان و عراقی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 475-495
منصوره اعظم آزاده؛ خدیجه مظفری

4.

تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 295-318
امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی

5.

تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 495-517
سعید امانپور؛ نبی الله حسیتی شه پریان؛ سعید ملکی

6.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری

دوره 41، شماره 2، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ محمدپور جابری مرتضی

7.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین

دوره 41، شماره 3، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ مرتضی محمدپور جابری

8.

سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربة زیستة ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 199-222
حسین ایمانی جاجرمی؛ مهدی مسعودیان

9.

طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-129
حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ سهیلا زندی سرابسوره

10.

فهم جامعه‌شناختی ترومای شهری «ترومای حاصل از تصادفات موتورسیکلت‌سواران در تهران»

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 209-232
محمد توکل؛ عظیم حسن زاده

11.

مقایسۀ ساخت کالبدی-فضایی و اجتماعی-اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنان (مورد مطالعه: شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 719-747
محمدتقی پیربابایی؛ اصغر مولایی؛ عاطفه صداقتی

12.

نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در اندیشه ی پروین اعتصامی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 19-35
ابوالفضل ذوالفقاری؛ مسلم میرزایی

13.

نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(1300ـ1299)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 415-434
علی باغدار دلگشا؛ هما زنجانی‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب