1.

اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
داور نورمحمدی؛ سلیمان زارعیان

2.

ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 415-430
داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی

3.

ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 253-266
زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان

4.

ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل 399

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 97-200
نوروز مراد اصغرلو؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی محمد برقعی؛ فرخ درویش

5.

بررسی تاثیر استفاده از سوخت بیودیزل تهیه شده از روغن زیتون تلخ بر عملکرد یک موتور دیزل

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 103-110
احمد غضنفری مقدم؛ حسین جم؛ محسن شمسی

6.

تجهیز تراکتور مسی فرگوسن (MF-285) به حسگرهای اندازه‌گیر فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات جهت استفاده در کشاورزی دقیق

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
عباس همت؛ مجتبی نوری؛ محمدرضا اخوان صراف

7.

تخمین میزان سوخت مصرفی تراکتور ناشی از تغییرات نسبت ظاهری تیغۀ گاوآهن قلمی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 201-208
امید تاج بخش؛ سیدحسین کارپرورفرد

8.

طراحی و پیاده سازی سامانه تنظیم کشش الکتروهیدرولیکی برای تراکتور مسی فرگوسن با بکارگیری شیر کنترل الکترونیکی جدید

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 163-155
نوروز مرادی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب