1.

اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385
فریده علوی

2.

بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 491-511
بهادر زارعی؛ فرزاد پیلتن

3.

تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی و چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از آن بر بحران‌های منطقه‌ای

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-87
مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی

4.

تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور شرقی- غربی در قفقاز جنوبی

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 411-430
عنایت الله یزدانی؛ احسان فلاحی

5.

دیدگاه‌های نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بین‌الملل

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 209-227
محمدرضا مجیدی؛ محسن عظیمی اعتمادی

6.

راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 377-394
مسعود موسوی شفائی؛ محمد تقی بازگرد

7.

سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-220
حمیرا مشیرزاده

8.

مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل

9.

مطالعه تطبیقی شرایط اجتماعی و بازنمایی سینمایی در سینمای دهه 80 ایران: مطالعه موردی فیلم نفس عمیق

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 207-228
مریم سادات نقیبی اصفهانی؛ حسنعلی پورمند؛ مهدی کشاورز افشار

10.

منافع ملی و مداخلات بشردوستانه: بررسی نظری و تجربی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
احمد جوانشیری

11.

مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 193-209
حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی

12.

همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1038-1015
فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامی

13.

واقع‌گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگره‌ی همانندی گریگوری کوری

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، دی 1392، صفحه 21-30
محمد شهبا؛ مهرداد پورعلمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب