1.

اثر تنش خشکی برکربوهیدرات‌های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
علی احمدی؛ عادل سی و سه مرده

2.

اثر کاربرد برگی متیل‌جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال‌های خیار گلخانه‌ای رقم ’نگین‘

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 441-455
شیوا بذل؛ روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ علیرضا شاهبداغلو؛ موسی رسولی

3.

ارزیابی تغییرپذیری‌های بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 401-411
الهام سلطانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علی رضا عباسی

4.

بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های محلول برخی گونه‌های مرتعی در مراحل مختلف فنولوژیک

دوره 60، شماره 4، زمستان 1387
حسین ارزانی؛ زید احمدی؛ حسین آذرنیوند

5.

بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک مرتبط با اثر تنش کمبود آب در ژنوتیپ-های کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 575-583
مهدی سیدان جاسبی؛ پرویز احسان زاده

6.

برهمکنش خاکپوش سفید و زمان کاربرد نیتروژن در آخر فصل رشد بر گلدهی و اجزاء عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در بهار سال بعد

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 351-360
ناصر قادری؛ محمود کوشش صبا؛ بختیار شکری

7.

تأثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و وزن مادۀ خشک ژنوتیپ‌های بزرک در مرحلۀ رشد رویشی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 419-429
سمیرا فتح اللهی؛ پرویز احسان زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.