1.

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل و مؤلفه‌های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌بنیاد و دیمتل فازی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 514-536
کریم رستمی زاده،؛ هما درودی؛ علی محمدی

2.

‎برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: ‏به‌سوی ارائۀ نظریه‌ای داده‌بنیاد

دوره 52، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 300-279
زهرا فرهادی آلاشتی

3.

طراحی الگوی توسعة مهارت‌های مدیریتی مدیران با روش نظریة داده‌بنیاد (مطالعة موردی: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جامع علمی‌ـ کاربردی شهرداری تهران)

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 765-788
حمیدرضا اسد؛ امیرحسین محمودی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر

4.

طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان ‏های دولتی

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 789-821
اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهدی مهذبی

5.

طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران: با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-240
شمس الدین رضائی؛ امیرحسین منظمی

6.

فهم سرمایة اجتماعی بین‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 451-476
سیدمهدی قریشی؛ سیدمحمود هاشمی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده

7.

واکاوی تجربۀ شکست عشقی مکرر در جوانان ایرانی (یک مطالعۀ داده‌بنیاد)

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 39-68
لعیا دین دوست؛ اسماعیل اسدپور؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب