1.

امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387
پیروز مجتهدزاده

2.

ایران؛ بریتانیا و خزعل

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 21-37
شبنم برزگر

3.

بازشناسی بندر خورشیف و اهمیت آن در عصر اتابکان و ایلخانان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 81-98
علی رسولی

4.

برآمدن ملوک بنی‌قیصر کیش (به روایت اسناد گنیزه و منابع دست اوّل)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 57-72
مجتبی خلیفه

5.

بررسی برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی، پراکسیداسیون چربی کبد و تغییرات بیوشیمیایی سرم خون ماهی بیاح (Liza persicus) در سواحل شمالی خلیج‌فارس (مطالعۀ موردی: استان بوشهر)

دوره 67، شماره 3، آذر 1393، صفحه 329-345
دارا باقری؛ باقر مجازی امیری؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ افشار بارگاهی

6.

بررسی عناصر هواشناختی مؤثر بر جریان‌‌گرانی خروجی از خلیج‌فارس

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
فاطمه جعفریان ابیانه؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی

7.

بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 345-360
علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری

8.

بررسی قابلیت تجمع فلزات سرب و نیکل در ریشه و برگ اجتماعات دست‌کاشت درختان حرا (Avicennia marina) در بندر امام

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 119-128
فرزانه منصوری؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سهراب اشرفی

9.

پژوهشی در آثار یافت شده از بررسی باستان شناسی زیر آب بندر بوشهر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 41-58
حسین توفیقیان

10.

تحول در راهبرد ایالات متحده در موازنه‌گری از راه دور و رقابت‌های منطقه‌ای ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس، 2021-2001

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 424-399
ناصر هادیان جزمی؛ عیسی عادلی

11.

تعامل یا تقابل چین با آمریکا در خلیج فارس؟

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 293-313
سید داوود آقایی؛ علیرضا اکبریان

12.

تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387
حورا احمدی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی

13.

تموکن، تئوکه و تخمکه، نام‌هایی برای بندرگاهی هخامنشی بر کرانۀ شمالی خلیج فارس؛ فرصت‌ها و چالش‌های همخوانی مدارک نوشتاری و باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-223
افشین یزدانی؛ بهمن فیروزمندی شیره جین

14.

چرخش استراتژیک آمریکا از خلیج‌فارس به منطقۀ آسیا – پاسیفیک

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 111-131
بهادر زارعی؛ فرزاد پیلتن

15.

خلیج‌فارس و بازنشر فرهنگ و سنت‌های ایرانی تا پایان دورۀ صفویه در مشرق‌زمین

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-21
حمید اسدپور؛ فرج الله احمدی؛ حسین اسکندری

16.

دیپلماسی دفاعی هندوستان در خلیج‌فارس

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 567-541
افشین متقی؛ شهریار فرجی نصیری

17.

عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-225
بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی

18.

مدل‌سازی بازدارندگی نفت در منطقه خلیج‌فارس

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 715-691
غلامرضا رکنی لموکی؛ عباس زمانیان

19.

مدل‌سازی عددی و آشکارسازی اتوماتیک پیچک‌های زیرمیان‌مقیاس (Submesoscale) در خلیج‌فارس با استفاده از یک الگوریتم هندسه برداری

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 109-125
امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب

20.

مطالعه ویژگی‌های تلاطمی لایه اکمن کف در خلیج‌فارس با روش شبیه‌سازی پیچک بزرگ

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 659-670
محمد فرمان آرا؛ حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده

21.

مطالعۀ نحوۀ انعکاس آلودگی زیست‌بوم‌های دریایی جنوب کشور در بیستمین جشنوارۀ هنر محیطی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 64-75
ندا تحویلیان

22.

هوشمندسازی راهبرد عمومی و خاورمیانه‌ای اتحادیۀ اروپا، ملاحظه‌هایی برای ایران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-25
داوود آقایی؛ ریحانه رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب