1.

بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 125-142
فاضل عبّاس‌زاده

2.

بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 31-48
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی

3.

تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

4.

راهکارهای را هبردی در فرایند ترجمه واژه های عربی به فارسی

3و4، شماره 164، آذر 1381
دکتر صادق فتحى دهکردى

5.

روش تأویل شعرهای نمادین

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر فاطمه راکعی با راهنمایی دکترعلی افخمی

6.

زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387
حسین غلامی؛ حمیدرضا دادو

7.

سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-148
علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری

8.

کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 137-164
حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی

9.

نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382
دکتر ناصر براتی

10.

واژه بست های ضمیری در بَشاگَردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-168
سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی

11.

واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-26
ندا امین؛ رضامراد صحرائی؛ بهزاد رهبرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب