1.

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
مرتضی حاجی پور

2.

ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 120-144
ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری

3.

اندیشه و جایگاه زن در عرص? هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی

دوره 3، شماره 2، دی 1390، صفحه 25-38
علیرضا بهارلو؛ صدیقه آقایی؛ ابوالقاسم دادور

4.

بازنگری نظریه‏های نقش جنسیتی

دوره 4، 1-2، شهریور 1385
حسین بستان

5.

بررسی مواجهۀ فمینیسم و اگزیستانسیالیسم؛ اسطوره‌زدایی از تصویر زنان در کتاب مقدس و برسازی چهرۀ نوین از زنان در جوامع مدرن غربی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 439-421
راضیه معافی؛ مسعود احمدی افزادی

6.

تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
محمد مهدی رحمتی؛ مهدی سلطانی

7.

تصویر زن در سینما (تحلیلی بر ده فیلم دهة 1380 سینمای ایران)

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 231-250
جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ مریم هوری

8.

توانمندی زنان برای مشارکت در توسعه

دوره 1، شماره 7، آذر 1382
unknown

9.

تیپولوژی نظری مسیرها به سمت « فمنیسم های دینی»

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 155-180
حامد حاجی حیدری

10.

جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387
نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی

11.

جنبش اجتماعی زنان ایران

دوره 1، شماره 6، تیر 1382
unknown

12.

جنبش زنان و مفاهیم بنیادین سیاست

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر حمیرا مشیرزاده

13.

جنسیت در باستان‌شناسی و باستان‌شناسی جنسیتی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 57-81
سمانه نظیف؛ حامد وحدتی نسب؛ کورش محمدخانی

14.

حجاب زن ؛ کشاکش آراء مرتضی مطهری و قاسم امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402
یحیی بوذری؛ مهدی یزدانی

15.

زنان در سینمای ایران

دوره 18، شماره 18، تیر 1383
مهدی سلطانی گردفرامرزی

16.

زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
حلیمه عنایت؛ مجید موحد

17.

زن‏ ستیزی‏ های خیرخواهانه در سینما مطالعة بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در سینمای دهة 1390 ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 183-209
بهارک محمودی؛ ملیکا فراهانی

18.

ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی

دوره 3، شماره 3، آذر 1384
ناصر فکوهی

19.

فمینیسم در عرصه سیاست گفتمان

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر حمیرا مشیر زاده

20.

فمینیسم در مطالعات سازمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-458
امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت

21.

فمینیسم و چالش‌های تاریخی در جریان‌های فکری انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 125-145
لادن رهبری؛ نادر رزاقی؛ حیدر جانعلی‌زاده

22.

فمینیسم و رمانتیسم

دوره 3، شماره 2، مرداد 1384
مرتضی مردیها

23.

گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 25-40
بهرام بهین؛ معصومه باقری

24.

گروه های زنان در حرکت تواناسازی

دوره 1، شماره 6، تیر 1382
unknown

25.

مبانی فلسفی فمینیسم رادیکال

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
مرتضی مردیها

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب