1.

اثرات منابع محافظت شده مکمل امگا-3 روغن ماهی و روغن کتان بر عملکرد نشخوارکنندگان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 48-53
اشکان فکری؛ مهدی گنج خانلو

2.

اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
علیرضا صفامهر؛ نعمت اله آقائی؛ سعید چگانی آذر

3.

اثر مکمل چربی امگا-3 و تعداد دفعات خوراک بر متابولیسم گلوکز و انسولین در بزغالههای مهابادی

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 415-422
سارا عطایی نظری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ منوچهر امینی

4.

بررسی کارایی تغذیه‌ای نمک‌های کلسیمی پوشش‌دار روغن ماهی در شرایط برون و درون‌تنی

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 505-521
حامد خلیلوندی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ رسول پیرمحمدی؛ بهزاد اسدنژاد

5.

تأثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به‌دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 295-309
محمد فاضل زاده؛ ضیاء فلاح محمدی

6.

جداسازی اسیدهای چرب اشباع نشده روغن ماهی کیلکا خزری با استفاده از فرآیندهای غشایی

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 271-285
محمد علی آرون؛ نیما رضایی مژدهی؛ احمد حلاجی ثانی

7.

سنجش مقایسه‌ای تجمع فلزات سنگین (Cd, Pb, Hg, Cu) در بافت عضله، کبد، پوست و ترکیب اسیدهای چرب تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برخی نواحی جنوب دریای مازندران

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 719-734
مسعود هدایتی فرد؛ ندا ارومی؛ مریم خاورپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب