1.

بررسی اضطراب منزلت در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-46
منصوره شکاری خادملو؛ محمد خندان

2.

رضایت شغلی کتابداران، مفهومی فراموش شده در مدیریت کتابخانه‏ها با تأکید بر کتابخانه‏های دانشگاهی: پژوهشی در متون

دوره 43، شماره 2، مهر 1388
دکتر حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم پور

3.

شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 58-76
علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی

4.

شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 44، شماره 3، آبان 1389، صفحه 13-40
سپیده فهیمی فر

5.

وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-88
پیام کیهان فر؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب