1.

ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 693-710
محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق

2.

ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند)

دوره 35، شماره 52، زمستان 1388
علیرضا زارعی؛ سید‌مهدی میر‌سیار؛ علی وثوق

3.

‌ارزیابی سازگاری کاربری‌های شهر بیرجند با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-86
علی اصغر پیله ور

4.

ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-104
افشین خرسند؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ علی شهیدی

5.

بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-154
حامد خاکباز؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدحسین نجفی مود

6.

بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 879-886
مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی

7.

بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل

دوره 34، شماره 48، زمستان 1387
سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ابوالفضل مجنونی هریس

8.

پهنه بندی خطر سیل در شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-178
رستم صابری فر؛ هومر شکری

9.

تبیین رابطة سرمایه اجتماعی و آمادگی برای اقدامات نهادی توسعه اقتصادی در شهر بیرجند

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 201-230
غلامرضا جمشیدیها؛ سیدحسن قالیبافان

10.

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیرجند

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 271-283
فاطمه جهانی شکیب؛ دلارام بخشی

11.

رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-126
محمد اکبری بورنگ؛ سیدعلی حسینی؛ حسین شکوهی فرد

12.

ژئوترموبارومتری سنگهای رخسارة اکلوژیت در مجموعة افیولیتی منطقة سولابست در جنوب شرق بیرجند

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384
غلامرضا فتوحی راد؛ دکتر صدرالدین امینی

13.

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر شرایط محلی و منطقه‌ای ایران (نمونۀ موردی: باغ اکبریۀ بیرجند)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1083-1098
رستم صابری فر؛ اقدس کرم پور؛ حمید حلاج مقدم

14.

کارایی الگوریتم جست ‏وجوی گرانشی نسبت به تخصیص چندهدفۀ سرزمین در به‏ گزینی کاربری کشاورزی حوضۀ آبخیز بیرجند

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 813-827
الهام یوسفی روبیات؛ فاطمه جهانی شکیب؛ علی نخعیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.