1.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر یحیی طالبیان

2.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، بهار 1381
دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

3.

تاریخ همچون حماسه «روایت‌‌ باستان‌گرایی در ایران معاصر»

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 401-424
نادر امیری؛ محمد نادرکردی

4.

تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384
محمد جواد محمدی

5.

داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-60
محمدعلی عزت زاده

6.

کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386
حمیده بهجت

7.

مضامین تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای « شیاده » و « کُردکُلا»

دوره 36، شماره 0، زمستان 1387
فتانه محمودی؛ دکتر محمود طاووسی

8.

مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1388
اسحاق طغیانی

9.

ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر اکبر نحوی

10.

ملاحظاتی دربارۀ بهمن‌نامه: خاستگاه داستان، زمان و مکان سرایش آن

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 97-115
لیلا ورهرام

11.

نسبت تاریخ و حماسه در حماسة ملی ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-18

12.

نوآوری در ادب متعهد عرب "شعر حسینی معاصر"

1و2، شماره 0، بهار 1381
دکتر انسیهء خزعلى

13.

همانندی های دو قهرمان اسطوره ای در ادبیات حماسی ایران و ادبیات نمایشی ایرلند(رستم- کوهولین)

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384
فرهاد مهندس پور؛ دکتزر محمدرضا پور جعفرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.