1.

الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 7-25
شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور

2.

بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی: نقش تعدیلی محیط کارآفرینی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 511-520
سعید کریمی

3.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 657-672
بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

4.

تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 83-104
کامبیز طالبی؛ عامر دهقان

5.

شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-240
محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی

6.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه‌ی خود- خدماتی مسافر در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما"

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 7-26
مریم کورانی؛ محمود احمدپور داریانی

7.

شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 117-140
اسد الله کرد نائیج؛ محمد رضا زالی؛ سارا شرکاء

8.

طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینی پورتفولیو در شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 297-316
علی صفری؛ آرزو خواجه پور؛ علی شائمی

9.

نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26
قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی

10.

واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 697-721
مهتاب ولی زاده؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب