1.

الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 7-25
شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور

2.

بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی: نقش تعدیلی محیط کارآفرینی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 511-520
سعید کریمی

3.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 657-672
بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

4.

تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 83-104
کامبیز طالبی؛ عامر دهقان

5.

شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-240
محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی

6.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه‌ی خود- خدماتی مسافر در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما"

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 7-26
مریم کورانی؛ محمود احمدپور داریانی

7.

شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 117-140
اسد الله کرد نائیج؛ محمد رضا زالی؛ سارا شرکاء

8.

طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینی پورتفولیو در شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 297-316
علی صفری؛ آرزو خواجه پور؛ علی شائمی

9.

مدل کندوی عسل برای تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402
رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ راضیه کللی خورموجی

10.

نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26
قنبر محمدی الیاسی؛ ندا رکنی؛ سید کمیل طیبی

11.

واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 697-721
مهتاب ولی زاده؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب