1.

آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

دوره 38، شماره 6، تیر 1386
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد

2.

ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 379-392
صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی اصغر آل شیخ

3.

ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 435-450
سمیه مودی؛ سیدسعیدرضا احمدی زاده؛ الهام یوسفی

4.

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه گیلان و مازندران برای توسعه شهری ‘ صنعتی و روستایی و توریسم

دوره 16، شماره 16، دی 1370
دکتر مجید مخدوم

5.

بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 27-49
ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند زاده؛ سیددانا علی زاده؛ مهدی حشمتی جدید

6.

بررسی چالش‌های توسعه شهری با تاکید بر شاخص‌های کالبدی (مطالعه موردی: شهر اراک )

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 99-118
رحیم بردی آنامرادنژاد؛ لیلا محمدی کاظم آبادی

7.

بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن (مطالعه موردی:دره فرحزاد)

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکترهما ایرانی بهبهانی؛ مهندس شهین زندی؛ مهندس مهروابرکار

8.

تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری

دوره 42، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 91-109
علی حاجی نژاد؛ مهدی پورطاهری؛ علی احمدی

9.

تدوین الگوی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (نمونه موردی: شهرستان ساری)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 153-178
سارا جوادیان کوتنایی؛ سعید ملماسی؛ ندا اورک؛ جعفر مرشدی

10.

تغییرات مرفولوژی شهری ( مطالعه موردی شهر رشت در ایران)

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
نورالدین عظیمی

11.

شبیه‌سازی و پیش‌بینی الگوی رشد شهری تا سال 2050 با استفاده از مدل SLEUTH-3R‌ (مطالعه موردی: ناحیه ساحلی شهرستان پارسیان)

دوره 47، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-88
سرور اسفنده؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

12.

شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-25
معصومه میرصفا؛ سارا حبیبی؛ میثم بصیرت؛ حسین اصلی پور

13.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1491-1508
محمد سلاورزی زاده؛ حجت شیخی؛ زینب گلدوستی

14.

شناسایی و مکان¬یابی فضاهای مناسب شهری با تأکید بر معیارهای زیست محیطی (مطالعه نمونه: شهرستان محمودآباد مازندران)

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 155-179
طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا احمدیان

15.

عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 171-188
هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما

16.

معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
دکتر محمود گلابچی

17.

نظام توزیع یارانه ها و توسعه شهرنشینی در ایران

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
دکتر محمود ضیایی

18.

نقش سرمایه کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری و شهری در استان مازندران

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 155-168
لیلا آندرواژ؛ ندا اصلانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب