1.

ارزیابی استفاده از الگوهای تـنظیم سازه‌های یک بازه‌ِیِ کانال در سایر سازه‌های آن

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 769-779
کاظم شاهوردی

2.

ارزیابی راهکارهای ارتقای بهره‌وری آب در محدوده بالادست و پایین دست شبکه آبیاری قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401
حدیثه پذیرش؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا

3.

استخراج الگوهای بهره‌برداری با درنظرگرفتن خطای میراب در تنظیم سازه‌ها در شبکه‌های آبیاری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 349-358
کاظم شاهوردی

4.

بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 121-138
حنانه محمدی کنگرانی؛ سیما رفسنجانی نژاد

5.

بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 59-78
امید مهراب قوچانی؛ دانیال دبیری؛ منصور غنیان

6.

بررسی مسایل و محدودیت‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 243-253
سمیه گودرزی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حمید موحد محمدی؛ محمد جلال زاده

7.

برنامه‌ریزی آبیاری سویا با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 121-134
حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند

8.

به‌کارگیری شرط مرزی کنترل سطح آب در HEC-RAS در سامانه‌های انتقال و توزیع آب

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 847-858
حسن ملازینلی؛ کاظم شاهوردی

9.

تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-148
مریم نیسی؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی؛ حسین محمودی

10.

تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 707-718
اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری

11.

تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) به‏منظور احیای دریاچۀ ارومیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 255-266
مصطفی پناهی؛ علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه

12.

عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 341-352
محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی

13.

مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی ایران ، چالش ها و راه کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400
محمد حسن مداحیان؛ محمد مهدی مقدادی

14.

مطالعۀ پیامدهای تغییرات اقلیمی در نقاط روستایی شرق استان اصفهان (دهستان‌های براآن شمالی و جنوبی)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 411-426
سید احمد فیروزآبادی؛ زهرا خمسه

15.

مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 81-91
سیدحمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی ریان؛ زینب کریمی

16.

نقش آب و مدیریت آن در پویایی منظر ارَّجان (بهبهان) از گذشته تا به امروز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 175-202
افشین خسروثانی؛ هایده لاله

17.

نقش منابع آبی در جهت گیری مدیریت محصولات زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت)

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 431-455
وحید بیرانوندی؛ رقیه جهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب