1.

ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی برج سازی در تهران محلات فرمانیه – کامرانیه

4و5، شماره 0، اسفند 1377
دکتر محمد مهدی عزیزی

2.

ارزیابی رابطه آموزش دانشگاهی و فعالیت حرفه‌ای در رشته‌های معماری و شهرسازی نمونه تفصیلی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-54
پیونیک سیمونی؛ مریم عباسی

3.

بکارگیری نشانه شناسی در شهرسازی

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
بیتا جمالپور

4.

پروژه«شهرهای سالم » سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای جدی آن در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 17، دی 1374
دکتر سید حسین بحرینی

5.

تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران)

دوره 43، شماره 3، مهر 1390، صفحه 19-18
علی اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی رضوان

6.

تحول و دگرگونی گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
دکتر محمد مهدی عزیزی

7.

شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 79-99
محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی

8.

ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله (مطالعه موردی، منطقه فرحزاد، تهران)

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس رضا اکبری

9.

نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق شهر خوب و توسعة پایدار شهری

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
اسماعیل صالحی

10.

ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه

دوره 36، شماره 0، مهر 1378
فیروز مهجور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب