1.

اوحدالدین کرمانی، نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-20
علی محمد موذّنی؛ مهدی حیدری

2.

بررسی کهن‌الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کی‌مار

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-15
علی اسودی؛ زهرا ایزدی

3.

تحقیق در متن و اسناد حدیث «انّ الله خلق آدم علی صورته» و نقد دیدگاه ابن عربی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 11-34
منصور پهلوان؛ مصطفی آذرخشی

4.

تحلیل داستان چهارم هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی بر اساس نظریّۀ انسان‌شناسی ابن عربی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 133-151
مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده؛ محسن محمّدی فشارکی

5.

جهان شناسی احمد احسائی (بررسی تطبیقی)

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
جلال زارعی

6.

زنانگی و تأنیث در هستی‏ شناسی ابن عربی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-143
فاطمه وفائی؛ حسن ابراهیمی

7.

زن و زیبایی از نظر ابن عربی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-13
محمود رضا اسفندیار؛ سیمین مولایی بیرگانی

8.

مقایسه‌ی مفاهیم گاهانی اسپنته مینیو و اسپنیشته مینیو با فیض مقدّس و فیض اقدس در نظام عرفانی ابن عربی.

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 145-170
محمّد میرزایی؛ تیمور قادری

9.

مقایسۀ روایت قربانی‌کردنِ فرزند به دست ابراهیم در عرفانِ ابن عربی و نگرش اگزیستانسیالیستی کیرکگور

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 113-133
محسن ساربان نژاد؛ محمد اکوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب