1.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383
Ghadirian, H.A؛ Hassanzadeh, E

2.

Absolute Permeability Calculation by Direct Numerical Simulation in Porous Media

دوره 53، شماره 1، شهریور 2019، صفحه 91-100
Mohammad Reza Rasaei؛ Fahime Firoozpour

3.

A committee machine approach for predicting permeability from well log data: a case study from a heterogeneous carbonate reservoir, Balal oil Field, Persian Gulf

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 1-10
Ali Kadkhodaie؛ Behrouz Rafiei؛ Mohammad Yosefpour؛ Saeed Khodabakhsh

4.

Analysis of the Modifying Effect of Styrene Butadiene Rubber Latex Copolymer on Strength and Permeability Properties of Structural Light Aggregate Concrete

دوره 52، شماره 1، شهریور 2019، صفحه 137-154
Sajad Rezaei؛ Keyvan Abedzadeh

5.

Application of Decline Analysis in Fractured Reservoirs, Field Case Studies

دوره 46، شماره 1، شهریور 2012، صفحه 53-62
Mohammad Hosein Zareenejad؛ Azim Kalantari Asl؛ Hamid Reza Nasriani

6.

Comprehensive Studies on Production Data Analysis of Hydrocarbon Reservoirs

دوره 54، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 129-141
Mohammad Hosein Zareenejad؛ Azim Kalantariasl

7.

Detection of Effective Porosity and Permeability Zoning in an Iranian Oil Field Using Fractal Modeling

دوره 55، شماره 1، بهار و تابستان 2021، صفحه 47-56
Ardalan Kianersi؛ Ahmad Adib؛ Peyman Afzal

8.

Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 119-130
A.R. Ramezani؛ M. R. Esfahani

9.

Investigation of pedological criterion on land degradation in quaternary rock units (case study: Rude-Shoor watershed area)

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 77-84
M. Karimpour Reihan؛ A. Salehpour jam؛ M. K. Kianian؛ D. Jahani

10.

Investigation of Pedological Criterion on Rangeland Desertification (Case Study: South of Rude-Shoor Watershed)

دوره 17، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 291-298
M. Karimpour Reihan؛ S. Feiznia؛ A. Salehpour Jam؛ M.K. Kianian

11.

New Empirical Models for Estimating Permeability in One of Southern Iranian Carbonate Fields using NMR-Derived Features

دوره 54، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 83-90
Shahin Parchekhari؛ Ali Nakhaee؛ Ali Kadkhodaie

12.

New Insight on Deformation of Walnut/Ceramic Proppant Pack under Closure Stress in Hydraulic Fracture: Numerical Investigation

دوره 53، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 245-251
Mohammad Hasan Badizad؛ Amir Hossein Saeedi Dehaghani

13.

Permeability Characteristics of Compacted and Stabilized Clay with Cement, Peat Ash and Silica Sand

دوره 49، شماره 1، شهریور 2016، صفحه 149-164
Seyed Esmaeil Mousavi؛ Leong Sing - Wong

14.

Permeability estimation from the joint use of stoneley wave velocity and support vector machine neural networks: a case study of the Cheshmeh Khush Field, South Iran

دوره 3، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 87-97
Mahdi Rastegarnia؛ Ali Kadkhodaie-Ilkhchi

15.

The application of Committee machine with particle swarm optimization to the assessment of permeability based on thin section image analysis

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 177-185
Mahnaz Abedini؛ Mansur Ziaii؛ Javad Ghiasi-Freez

16.

The effect of rock types on pore volume compressibility of limestone and dolomite samples

دوره 1، شماره 1، بهار 2011، صفحه 37-82
Hesam al vaki Aloki Bakhtiari؛ Amin Moosavi؛ Ezatollah Kazemzadeh؛ Kamran Goshtasbi؛ Mohammad Reza Esfahani؛ Jafar Vali

17.

برآورد ضریب آبگذری از داده‌های مقاومت ویژة الکتریکی در دشت تهران

دوره 32، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 13-21
محمدکاظم حفیظی؛ فاطمه زهرا پاشاخانلو

18.

برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
بهمن عباسی؛ محمد کاظم حفیظی

19.

برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-65
علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی

20.

بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382
عزت ا.. کاظم زاده؛ مجید نبی بیدهندی؛ سید صالح هندی

21.

بررسی تأثیرشکستگی های تکتونیکی در قابلیت نفوذ پذیری سنگ مخزن و بهره برداری از نفت (مطالعه موردی: میدان نفتی شوروم)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
مجتبی یمانی؛ حسین اینانلو

22.

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و تخریب نوری فیلم های نانو چندسازه پلی(بوتیلن سوکسینات)/ نانو الیاف سلولزی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-171
شوبو صالحپور؛ مهدی جنوبی؛ یحیی همزه؛ مجید خانعلی

23.

بررسی رفتار مکانیکی ماسه‌بادی تحت تأثیر استفاده از خاک‌پوش‌های ملاس و لیکور سیاه

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1061-1073
مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی

24.

بررسی معیار زمین‌شناسی موثر بر تخریب اراضی در واحدهای ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: بخش شرقی حوزه‏ی آبخیز رودخانه‏ی شور)

دوره 61، شماره 4، بهار 1388
سادات فیض‌نیا؛ امین صالح‌پورجم؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی

25.

بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.